Stichting kamermuziek in de koningszaal

De Stichting heeft als het doel het behulpzaam zijn  bij het initiëren en organiseren van concerten in de Koningszaal van het Groote Museum van Artis Natura Magistra Amsterdam op een aantrekkelijke, toegankelijke wijze teneinde een breed publiek te bereiken. -het stimuleren van jong, artistiek talent en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn

Nieuwegracht 78 A, 3512 AV Utrecht
Contact:
Roeland Duijne
directie@kamukoza.nl
tel: +31 650 284 975
IBAN NL72ABNA0111276403
RSIN: 863841818

Bestuur:
Hans Wijers, voorzitter
Jack de Graaff, secretaris
Erika Marseille, penningmeester
Eline Danker

Bestuurders ontvangen geen beloning; er is geen personeel in dienst.

Beleidsplan